top of page

日本家道山川流メンバー紹介
​宗家・総家元

家元審査官

​家元推薦委員

Thông tin liên lạc

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về việc tham gia các lớp học hoặc liên hệ về công việc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu bên dưới đây.

Cảm ơn bạn đã gửi thông tin. Xin quý khách vui lòng đợi phản hồi từ chúng tôi

bottom of page